Ứng dụng công nghệ chiết xuất CO2 siêu tới hạn trong chiết xuất Piperin trong hạt tiêu đen

Tổng hàm lượng piperin theo khối lượng trong hạt tiêu khô trung bình khoảng 4%. Chiết Piperine trong hạt tiêu đen bằng công nghệ CO2 siêu tới hạn sẽ mang lại hiệu suất cao và không nhiểm chất độc hại.

Model: Spe-ed SFE-2  đã được sử dụng để nghiên cứu đề tài này

Xem chi tiết vui lòng liên hệ : secovina@vnn.vn

Top

  Tư vấn: 0908866933, Báo giá: maydongkho@gmail.com