ASTM D 5289

ASTM D 5289 : Standard Test Method for Rubber Property—Vulcanization Using Rotorless Cure Meters( phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn cho cao su lưu hóa sử dụng máy đo lưu hóa cao su...Tương đương ISO6502, TCVN 6094

Máy đo lưu hóa cao su FDR 3110 hãng Ueshima - Japan

 

Chi tiết vui lòng liên hệ: Email: secovina@vnn.vn, ĐT: 0908866933 chúng tôi sẽ gửi cho bạn bằng E-mail!

Top

  Tư vấn: 0908866933, Báo giá: maydongkho@gmail.com