Sấy thăng hoa Việt Nam sản xuất

mỗi trang
Máy sấy thăng hoa LyoPro-1 Call

Máy sấy thăng hoa LyoPro-1

Máy sấy thăng LyoPro-1 sản xuất tại Việt Nam sử dụng đông khô thực phẩm như rau của quả, trái cây…, hoa tươi, thảo dược, … Buồng đông mẫu -40°C, Diện tích kệ: 1m², nhiệt độ kệ: Môi trường đến 90°C, Buồng ngưng 20kg đá, nhiệt độ buồng ngưng: -50°C. Còn gọi là Máy đông khô, Freeze dryer, Lyophilizer.

secovina@vnn.vn 0908.866.933 1,016 lượt
Máy sấy thăng hoa LyoPro-5 Call

Máy sấy thăng hoa LyoPro-5

Máy sấy thăng hoa( máy đông khô) LyoPro-5 công nghệ mới do Việt Nam sản xuất sử dụng đông khô thực phẩm như rau của quả, trái cây…, hoa tươi, thảo dược, … Buồng đông mẫu -40°C, Diện tích kệ: 5m², nhiệt độ kệ: Môi trường đến 90°C, Buồng ngưng 50kg đá, nhiệt độ buồng ngưng: -50°C

secovina@vnn.vn 0908.866.933 1,072 lượt
Máy sấy thăng hoa LyoPro-10 Call

Máy sấy thăng hoa LyoPro-10

Máy sấy thăng LyoPro-10 sản xuất tại Việt Nam sử dụng đông khô thực phẩm như rau của quả, trái cây…, hoa tươi, thảo dược, … Buồng đông mẫu -40°C, Diện tích kệ: 10m², nhiệt độ kệ: Môi trường đến 90°C, Buồng ngưng 100kg đá, nhiệt độ buồng ngưng: -50°C.

secovina@vnn.vn 0908.866.933 1,081 lượt
Máy sấy thăng hoa Lyo-10 Call

Máy sấy thăng hoa Lyo-10

Máy sấy thăng hoa Lyo-10 sản xuất tại Việt Nam sử dụng sấy thăng hoa rau, củ, quả, hoa, thảo dược, chế phẩm sinh học... với khả năng đông đá 10kg/mẻ, nhiệt độ buồng ngưng -45°C, nhiệt độ kệ từ -30°C đến +60°C, diện tích kệ đặt sản phẩm 1m². Còn gọi là Máy đông khô, Freeze dryer, Lyophilizer.

secovina@vnn.vn 0908.866.933 1,018 lượt
Máy sấy thăng hoa Lyo-20 Call

Máy sấy thăng hoa Lyo-20

Máy sấy thăng hoa Lyo-20 sản xuất tại Việt Nam sử dụng sấy thăng hoa rau, củ, quả, hoa, thảo dược, chế phẩm sinh học... với khả năng ngưng đá 20kg/mẻ, nhiệt độ buồng ngưng -45°C, nhiệt độ kệ từ -30°C đến +60°C, diện tích kệ đặt sản phẩm 2m². Máy đông khô, Freeze dryer, Lyophilizer.

secovina@vnn.vn 0908.866.933 1,002 lượt
Máy sấy thăng hoa Lyo-30 Call

Máy sấy thăng hoa Lyo-30

Máy sấy thăng hoa Lyo-30 sản xuất tại Việt Nam sử dụng sấy thăng hoa rau, củ, quả, hoa, thảo dược, chế phẩm sinh học... với khả năng ngưng đá 30kg/mẻ, nhiệt độ buồng ngưng -45°C, nhiệt độ kệ từ -30°C đến +60°C, diện tích kệ đặt sản phẩm 3m². Còn gọi là Máy đông khô, Freeze dryer, Lyophilizer.

secovina@vnn.vn 0908.866.933 1,010 lượt
Máy sấy thăng hoa Lyo-50 Call

Máy sấy thăng hoa Lyo-50

Máy sấy thăng hoa Lyo-50 sản xuất tại Việt Nam sử dụng sấy thăng hoa rau, củ, quả, hoa, thảo dược, chế phẩm sinh học... với khả năng ngưng đá 20kg/mẻ, nhiệt độ buồng ngưng -60°C, nhiệt độ kệ từ -40°C đến +70°C, diện tích kệ đặt sản phẩm 5m². Còn gọi là máy đông khô, Freeze dryer, Lyophilizers.

secovina@vnn.vn 0908.866.933 998 lượt
Máy sấy thăng hoa Lyo-100 Call

Máy sấy thăng hoa Lyo-100

Máy sấy thăng hoa Lyo-100 sản xuất tại Việt Nam sử dụng sấy thăng hoa (đông khô) rau, củ, quả, hoa, thảo dược, chế phẩm sinh học... với khả năng ngưng đá 100kg/mẻ, nhiệt độ buồng ngưng -45°C, nhiệt độ kệ từ -30°C đến +60°C, diện tích kệ 10m². Còn gọi là Máy đông khô, Freeze dryer and Lyophilizers

secovina@vnn.vn 0908.866.933 1,010 lượt

Hổ trợ trực tuyến

secovina@vnn.vn , 0908.866.933

secovina@vnn.vn , 0908.866.933

Quảng cáo 1

Quảng cáo 2

Sản phẩm hot

Thống kê

  • Đang online 19
  • Hôm nay 179
  • Hôm qua 1,481
  • Trong tuần 1,660
  • Trong tháng 17,982
  • Tổng cộng 1,750,527

Top

  Tư vấn: 0908866933, Báo giá: maydongkho@gmail.com