Bộ quả cân chuẩn

F1 - E2

Accruis Instruments - USA

12 tháng

Bộ quả cân chuẩn F1 và E2 của Accruis Instruments - USA. Bộ quả cân chuẩn F1, Bộ quả cân chuẩn E2.

Bộ quả cân chuẩn:
Hãng Accuris Instruments - USA

W1000-100:     Quả cân chuẩn F1 (F1 Grade) 100g


W1000-200:     Quả cân chuẩn F1 (F1 Grade) 200g


W1000-500:     Quả cân chuẩn F1 (F1 Grade) 500g


W1000-TF:       Nhíp gắp quả cân chuẩn


W1100-200:     Bộ quả cân chuẩn F1 (F1 Grade) 23 quả, 1mg to 200g, bao gồm vali đựng, nhíp, bàn chải làm sạch bụi, vải làm sạch


W1101-6-100:   Bộ quả cân chuẩn cho cân phân tích E2 (Class E2), 6 quả :  1x100mg, 1x10g, 2x20g, 1x50g, 1x100g . bao gồm vali đựng, nhíp, bàn chải làm sạch bụi, vải làm sạch

 

Sản phẩm cùng loại

Cân điện tử 3 số lẻ Call

Cân điện tử 3 số lẻ

secovina@vnn.vn 0908.866.933 767 lượt
Cân điện tử Mini Call

Cân điện tử Mini

secovina@vnn.vn 0908.866.933 703 lượt
Cân điện tử 2 số lẻ Call

Cân điện tử 2 số lẻ

secovina@vnn.vn 0908.866.933 765 lượt
Máy hút dung dịch bằng chân không Call

Máy hút dung dịch bằng chân không

secovina@vnn.vn 0908.866.933 1,247 lượt
Hệ thống điện di Call

Hệ thống điện di

secovina@vnn.vn 0908.866.933 1,227 lượt
Cân điện tử 4 số lẻ Call

Cân điện tử 4 số lẻ

secovina@vnn.vn 0908.866.933 735 lượt
Bộ nguồn điện di Call

Bộ nguồn điện di

secovina@vnn.vn 0908.866.933 1,366 lượt
Máy chụp ảnh gel Call

Máy chụp ảnh gel

secovina@vnn.vn 0908.866.933 1,369 lượt

Top

  Tư vấn: 0908866933, Báo giá: maydongkho@gmail.com