Đầu tip Micropipette

S

Ý

Hàng có sẵn

Các loại đầu tip được sản xuất tại Ý, sử dụng hầu hết cho tất cả có micropipette tự động của các hãng khác nhau. Hàng có sẵn.

1.    Đầu Trắng  tip 0.1-10ul kiểu Gilson, 1000 cái/túi

2.    Đầu tip trắng  0.5-10ul crystal kiểu Eppendorf, 1000 cái/túi

3.    Đầu tip vàng 0-200ul kiểu Eppendorf, 1000 cái/túi

4.    Đầu tip vàng 0-200ul kiểu Gilson, 1000 cái/túi

5.    Đầu tip xanh 100-1000ul kiểu Gilson, 1000 cái/túi

6.    Đầu tip xanh 100-1000ul kiểu Eppendorf, 1000 cái/túi

7.    Đầu tip trắng 500-5000ul kiểu Eppendorf, 250 cái/túi

8.    Đầu tip trắng 500-5000ul kiểu FINN, 250 cái/túi

Sản phẩm cùng loại

Ống ly tâm nắp vặn 15ml tiệt trùng R Call

Ống ly tâm nắp vặn 15ml tiệt trùng R

info@secovina.vn 0908.866.933 2,138 lượt
Ống ly tâm 5ml Call

Ống ly tâm 5ml

info@secovina.vn 0908.866.933 72 lượt
Hộp đầu tip Call

Hộp đầu tip

info@secovina.vn 0908.866.933 2,342 lượt
Ống ly tâm 50ml Call

Ống ly tâm 50ml

info@secovina.vn 0908.866.933 2,307 lượt
Tuýp ly tâm Eppendorf Call

Tuýp ly tâm Eppendorf

info@secovina.vn 0908.866.933 2,647 lượt
Ống hút Pasteur Pipet 10 ml Call

Ống hút Pasteur Pipet 10 ml

info@secovina.vn 0908.866.933 2,510 lượt
Ống ly tâm 15ml Call

Ống ly tâm 15ml

info@secovina.vn 0908.866.933 1,900 lượt
Tuýp ly tâm eppendorf 1.5 ml Call

Tuýp ly tâm eppendorf 1.5 ml

info@secovina.vn 0908.866.933 1,187 lượt
Ống hút Pasteur Pipet 3ml Call

Ống hút Pasteur Pipet 3ml

info@secovina.vn 0908.866.933 1,649 lượt
Ống hút pasteur pipet 1ml Call

Ống hút pasteur pipet 1ml

info@secovina.vn 0908.866.933 2,148 lượt
Dụng cụ thủy tinh phòng thí nghiệm Call

Dụng cụ thủy tinh phòng thí nghiệm

info@secovina.vn 0908.866.933 2,215 lượt
Tuýp ly tâm eppendorf 1.5 ml Call

Tuýp ly tâm eppendorf 1.5 ml

info@secovina.vn 0908.866.933 1,273 lượt

Top

  Tư vấn: 0908866933, Báo giá: info@secovina.vn