Ống ly tâm 5ml

C1005-T5

Benchmark - USA

Tiêu hao

Ống ly tâm kiểu eppendorf 5ml với vạch chia, RNase, DNase, & PCR inhibitor, Pyrogen-free.

Ống ly tâm kiểu eppendorf 5ml với vạch chia, RNase, DNase, & PCR inhibitor, Pyrogen-free.

Sản phẩm cùng loại

Ống ly tâm 50ml Call

Ống ly tâm 50ml

secovina@vnn.vn 0908.866.933 2,376 lượt
Pasteur Pipette Call

Pasteur Pipette

secovina@vnn.vn 0908.866.933 2,267 lượt
Ống hút Pasteur Pipet 3ml tiệt trùng rời Call

Ống hút Pasteur Pipet 3ml tiệt trùng rời

secovina@vnn.vn 0908.866.933 3,155 lượt
Tuýp ly tâm eppendorf 1.5 ml Call

Tuýp ly tâm eppendorf 1.5 ml

secovina@vnn.vn 0908.866.933 1,274 lượt
Ống hút Pasteur Pipet 3ml tiệt trùng Call

Ống hút Pasteur Pipet 3ml tiệt trùng

secovina@vnn.vn 0908.866.933 1,487 lượt
Ống ly tâm nắp vặn 50ml tiệt trùng R Call

Ống ly tâm nắp vặn 50ml tiệt trùng R

secovina@vnn.vn 0908.866.933 2,009 lượt
Ống hút pasteur pipet 1ml Call

Ống hút pasteur pipet 1ml

secovina@vnn.vn 0908.866.933 2,275 lượt
Đĩa Petri Call

Đĩa Petri

secovina@vnn.vn 0908.866.933 2,773 lượt
Tuýp ly tâm eppendorf 1.5 ml Call

Tuýp ly tâm eppendorf 1.5 ml

secovina@vnn.vn 0908.866.933 1,348 lượt
Ống ly tâm 15ml Call

Ống ly tâm 15ml

secovina@vnn.vn 0908.866.933 1,966 lượt
Ống hút Pasteur Pipet 3 ml Call

Ống hút Pasteur Pipet 3 ml

secovina@vnn.vn 0908.866.933 1,973 lượt
Dụng cụ thủy tinh phòng thí nghiệm Call

Dụng cụ thủy tinh phòng thí nghiệm

secovina@vnn.vn 0908.866.933 2,294 lượt

Top

  Tư vấn: 0908866933, Báo giá: maydongkho@gmail.com