TCVN 6089 CAO SU THIÊN NHIÊN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BẨN

TCVN 6089 CAO SU THIÊN NHIÊN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BẨN 1/ Bình tam giác 250ml hoặc 500ml. 2/ Bếp dùng để đun nóng bình tam giác lên 125oC – 130oC. 3/ Rây lọc chất bẩn. 4/ Giá đỡ rây lọc. 5/ Bình tam giác 4000ml để lọc chất bẩn. 6/ Tủ sấy đối lưu tự nhiên. 7/ Bình hút ẩm. 8/ Cân. 9/ Bồn rửa siêu âm để rửa rây. 10/ Máy chiếu kiểm tra rây ( x10 – x40). 11/ Kẹp gắp bình. 12/ Dầu White Spirit ( nhiệt độ sôi > 145oC). 13/ Bình đựng dầu White. 14/ Phểu và giấy lọc dầu White. 15/ RPA3. 16/ Buret

Top

  Tư vấn: 0908866933, Báo giá: maydongkho@gmail.com