ASTM

ASTM D 430

ASTM D 430

Tiêu chuẩn ASTM D 430 hướng dẫn đo độ mỏi De Mattia của cao su hay còn gọi máy đo độ mỏi uốn gấp. Tương đương với ISO 132

ASTM D 623

ASTM D 623

Tiêu chuẩn ASTM D 623: Sử dụng máy Goodrich Flexometer ( Máy đo khả năng sinh nội nhiệt và uốn mỏi của cao su Compound).

ASTM D 5963

ASTM D 5963

Tiêu chuẩn ASTM D 5963: Standard Test Method for Rubber Property—Abrasion Resistance (Rotary Drum Abrader) , Máy thử độ mài mòn DIN

ASTM D 573

ASTM D 573

Tiêu chuẩn ASTM D 573 : Standard Test Method for Rubber—Deterioration in an Air Oven. Phương pháp thử nghiệm cho cao su: Phép thử độ già hóa nhanh và độ chịu nhiệt bằng tủ sấy lão hóa cao su. Tương đương ISO 188, TCVN 2229.

ASTM D 412

ASTM D 412

Tiêu chuẩn ASTM D 412 Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers—Tension Phương pháp kiểm tra cho cao su lưu hóa và nhựa nhiệt dẻo đàn hồi - sức căng kéo

ASTM D 1646

ASTM D 1646

ASTM D 1646: Standard Test Methods for Rubber—Viscosity, Stress Relaxation, and Pre-Vulcanization Characteristics (Mooney Viscometer) - Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn cho cao su, Máy đo độ nhớt Mooney. tương đương ISO289, TCVN 6090

ASTM D 5289

ASTM D 5289

ASTM D 5289 : Standard Test Method for Rubber Property—Vulcanization Using Rotorless Cure Meters( phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn cho cao su lưu hóa sử dụng máy đo lưu hóa cao su...Tương đương ISO6502, TCVN 6094

ASTM D 3596-92

ASTM D 3596-92

ASTM D3596-92 : Standard Practice for Determination of Gels (Fisheyes) In General-Purpose Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Resins1. Laboratory Mixer, Two-roll Mill, Hydraulic Press...

Top