Chiết Xuất Saponin trong Nhân Sâm Bằng Công Nghệ CO2 Siêu Tới Hạn

Chiết Xuất Saponin trong Nhân Sâm Bằng Công Nghệ CO2 Siêu Tới Hạn

Saponin là hợp chất phân cực vì vậy khi chiết xuất Saponin trong nhân sâm bằng CO2 siêu tới hạn chúng ta cần phải bổ sung dung môi phân cực để cho hiệu suất chiết xuất cao hơn. Trong nghiên cứu của phòng R&D của Applied Separations - USA, họ sử dụng dung môi phân cực là ethanol 70%.

Đầu tiên: Nghiền nhân sâm khô và khử béo trong mẫu nhân sâm với CO2 siêu tới hạn ở 55°C và 600bar đồng thời cũng loại trừ chloroform. Tiếp tục chiết cho đến khi không còn chất béo trong mẫu.
Kế tiếp:
Giảm áp bình trích và thêm ethanol(70%). Nén bình trích với CO2 đến áp suất 450bar và 55°C và giữ trong 1 giờ chiết tĩnh. Tiếp theo tiếp tục chiết động bằng ethanol 70%. Phương pháp này được phòng R&D của Applied Separations, Inc khảo sát.

Thiết bị chiết xuất bằng CO2 siêu tới hạn sử dụng chiết xuất Saponin trong nhân sâm:

                   Máy thí nghiệm                                                        Máy sản xuất 30 lít

Bình chọn tin tức

Bình chọn tin tức: (5.0 / 1 đánh giá)

Top