Máy trích béo

mỗi trang
Máy trích béo tự động 6 vị trí “Det-gras N”

Máy trích béo tự động 6 vị trí “Det-gras N”

Máy trích béo tự động 6 vị trí “Det-gras N” Model 4002842 hãng Selecta - Tây Ban Nha. Từ khóa: Máy chiết béo, Soxhlet, Fat Extraction Unit...
secovina@vnn.vn 0908.866.933

Top