CO2 siêu tới hạn-Những tiến bộ trong hóa học xanh

KHÁI QUÁT CHUNG
-Thay thế dung môi hiện tại bằng dung môi xanh hơn.
- Tăng cường quá trình truyền khối trong hệ phản ứng. 
- Cải tiến hiệu suất, cải tiến độ chọn lọc cho phản ứng, kết hợp hạn chế đến mức thấp nhất năng lượng sử dụng. 
- Đồng thời sử dụng CO2 làm tác chất cho phản ứng.
- Sức căng bề mặt thấp 
- Độ linh động cao 
- Độ nhớt thấp, khả năng khuếch tán cao 
- Tỷ trọng xấp xỉ tỷ trọng của chất lỏng 
- Khả năng hoà tan dễ điều chỉnh bằng nhiệt độ và áp suất 
- Phân riêng sản phẩm, kéo dài tuổi thọ xúc tác, thu hồi và tái sử dụng xúc tác….
- Dễ kiếm, rẻ tiền 
- Trơ, ít phản ứng với các chất cần tách 
- Không bắt lửa, không duy trì sự cháy 
- Không làm ô nhiễm môi trường 
- Không độc với cơ thể, không ăn mòn thiết bị 
- Hoà tan tốt các chất hữu cơ rắn, lỏng 
- Hoá hơi không để lại cặn độc hại

Xem chi tiết

 

 

Bình chọn tin tức

Bình chọn tin tức: (4.5 / 1 đánh giá)

Top