Máy lắc 3 chiều

mỗi trang
Máy lắc 03 chiều BioMixer và MiniMixer

Máy lắc 03 chiều BioMixer và MiniMixer

Máy lắc 03 chiều BioMixer và MiniMixer của hãng Benchmark Scientific USA.
9,990,000 đ
Máy lắc 3 chiều B3D5000

Máy lắc 3 chiều B3D5000

Máy lắc 3 chiều B3D5000 của hãng benchmark Scientific USA lý tưởng cho việc nhuộm, rửa và trộn trong phòng thí nghiệm công nghệ sinh học.
24,500,000 đ

Top