Bể lắc điều nhiệt

mỗi trang
Bể điều nhiệt

Bể điều nhiệt

Bể điều nhiệt 4 lít, 8 lít và 12 lít của Benchmark Scientific. Từ khóa: Bể điều nhiệt, bể ổn nhiệt, Water Bath...
secovina@vnn.vn 0908.866.933
Bể lắc điều nhiệt

Bể lắc điều nhiệt

Bể lắc ổn nhiệt SB-12L của hãng Benchmark Scientific USA rất thuận tiện để lắc ủ mẫu.
secovina@vnn.vn 0908.866.933

Top