ISO 148

Máy thử độ dai va đập kim loai kiểu Charpy

Chi tiết ISO 148 vui lòng liên hệ: secovina@vnn.vn , 0908866933 chúng tôi sẽ gửi cho bạn bằng E-mail!

 

Bình chọn tin tức

Bình chọn tin tức: (5.0 / 1 đánh giá)

Tin tức liên quan

Top