Máy chưng cất cồn

mỗi trang
Máy chưng cất cồn

Máy chưng cất cồn

Máy chưng cất cồn DE-1626 của Selecta – Tây Ban Nha sử dụng xác định thể tích cồn trong rượu vang, bia và đồ uống có cồn. đồng thời cũng xác định axit dễ bay hơi và axit sorbic theo quy định CEE 2676/90 y CEE 2870/2000
secovina@vnn.vn 0908.866.933

Top