CO2 siêu tới hạn là gì

CO2 siêu tới hạn là gì?

Xem chi tiết thiết bị

Carbon dioxide ở trạng thái lỏng siêu tới hạn khi cả nhiệt độ và áp suất bằng hoặc lớn hơn điểm tới hạn của 31 ° C và 73 atm (xem biểu đồ). Trong trạng thái siêu tới hạn của nó, CO2 có cả hai tính chất của chất khí và chất lỏng, đặc trưng kép này của chất lỏng siêu tới hạn cung cấp các điều kiện lý tưởng cho chiết các hợp chất với một hiệu suất thu hồi cao trong một thời gian ngắn.
Bằng cách kiểm soát hay điều tiết áp suất và nhiệt độ, tỷ trọng hoặc nồng độ dung môi, chất lỏng siêu tới hạn có thể được thay đổi để mô phỏng các dung môi hữu cơ khác nhau, từ chloroform đến methylene chloride đến hexane. Sức mạnh  hòa tan này có thể được áp dụng để làm sạch, chiết xuất, phân đoạn, ngâm, và kết tinh một mảng rộng của vật liệu.
Bởi vì CO2 là không phân cực, một dung môi hữu cơ phân cực (hoặc điều chỉnh) có thể được thêm vào các chất lỏng siêu tới hạn để xử lý hợp chất phân cực. Bằng cách kiểm soát mức độ áp suất / nhiệt độ / sửa đổi, CO2 siêu tới hạn có thể hòa tan một loạt các hợp chất, cả hai vùng  phân cực và không phân cực.

 

 

 

 

Bình chọn tin tức

Bình chọn tin tức: (5.0 / 1 đánh giá)

Top